Dr. Balázs Katalin bejegyzései

Dr. Balázs Katalin névjegye

ügyvéd Dr. Balázs Katalin ügyvédi iroda

Hogyan „védekezzünk” a szigorú vezető tisztségviselői felelősségi szabályok ellen?

Balázs Katalin
ügyvéd

Új szabályrendszerrel és felelősséggel találja magát szembe 2014. március 15-étől a gazdasági társaságok valamennyi vezető tisztségviselője (ilyen például a kft. esetében az ügyvezető, zrt. vagy nyrt. esetében az igazgatóság, illetve a vezérigazgató, stb.). 2014. március 15-én ugyanis hatályba lép az új Ptk., amelynek számos rendelkezése jelentős szigorításokat jelent.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Törzstőke-emelési kötelezettség a kft-ben akár 2016 előtt is?

Balázs Katalin
ügyvéd

Az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15. napján fog hatályba lépni. A Ptk. egyik legfontosabb újítása az lesz, hogy 2014. március 15. napjától csak úgy lehet korlátolt felelősségű társaságot alapítani, ha annak törzstőkéje legalább HUF 3.000.000, azaz hárommillió forint összeget eléri. Fontos azonban megjegyezni, hogy a normaszöveg szerint a HUF 3.000.000 összeget nem feltétlenül kell egészben befizetni az alapításkor, ugyanakkor, a még be nem fizetett összeg erejéig az alapító / tag magánvagyonával felel a céges tartozásokért. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Határozatok könyve a kft-ben – az, amit (nem) csinál az ügyvezető?

Nem újdonság a magyar társasági jogban az ún. határozatok könyvének vezetésére vonatkozó kötelezettség, mégis már-már „hiánycikk” számos kft. napi működésében.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 146. § (3) bekezdése előírja, hogy az ügyvezető a tagok (azaz egyszemélyes társaság esetében az alapító, míg többszemélyes társaság esetében a taggyűlés) által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezessen.

Ez az ún. határozatok könyve. Az ügyvezető kötelezettsége, hogy ezeket a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul bevezesse a határozatok könyvébe.

Határozatok könyve

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This: