Adótörvény változások 2017-ben 2. rész | Társasági adó & általános forgalmi adó

Blogsorozatunk első részében a személyi jövedelemadót érintő legfontosabb adóváltozásokat mutattuk be, ebben a bejegyzésünkben pedig a társasági adót és az általános forgalmi adót érintő 2017-es módosításokat vizsgáljuk részletesebben.

Adóváltozások 2017-ben | 2. rész

Az általános forgalmi adót érintő változások 2017-ben

Bővülnek a kedvezményes adókulcsba tartozó termékek

 • 5 %-ra csökken a baromfihús, friss tej, tojás
 • 18 %-ra csökken az internet-hozzáférés és éttermi fogyasztás

2018. január 1-jétől a Módtv. az áfatörvényt akként módosítja, hogy az étkezőhelyi vendéglátásban nyújtott egyes szolgáltatások áfamértékét 5 százalékban állapítja meg.

Ezzel összefüggésben a nemzeti turizmusfejlesztési célok finanszírozhatósága érdekében – az arányos közteherviselés elvét szem előtt tartva – a Módtv. 161. §-a új közteherként turizmusfejlesztési hozzájárulást vezet be.

A hozzájárulás alapja a hozzájárulás-köteles szolgáltatás áfa nélküli ellenértéke. A hozzájárulás mértéke 4 százalék, melyet a hozzájárulás alapjára kell vetíteni (amivel – együttesen – nagyjából 55 milliárd forintról mond le idén az állam)

Adócsalás: zárulnak a kiskapuk

 • A belföldi adóalany részére kibocsátott számlán szerepeltetni kell a vevő adószámát, feltéve, hogy a számlában áthárított adó a 100 000 Ft-ot eléri vagy meghaladja.
 • Az adózó elektronikus módon adatot köteles szolgáltatni az állami adó- és vámhatóság részére 2017. július 1-jétől a számlázó programmal kibocsátott azon számlák adattartamáról, melyekben egy másik belföldi adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri.

A társasági adót érintő változások 2017-ben

Műemlékvédelmi adóalap kedvezmények

 • Műemlék értéknövelő felújítási költségek duplája az adózás előtti eredményt csökkenti
 • Bővül a kedvezmények köre a műemlék karbantartásának a költségével, amely az adózás előtti eredményt csökkenti (maximum az adózás előtti eredmény feléig).
Feltételei
 • Ne hatósági kötelezés eredményeként kerüljön sor, kivéve, ha az ilyen kötelezettséggel terhelt ingatlanra vonatkozóan új, az adózó kapcsolt vállalkozásának nem minősülő tulajdonos vállalja a kötelezettség teljesítését
 • a területileg illetékes örökségvédelmi hatóság igazolása

A felújítás költségére tekintettel 2010. január 1-jétől lehet adóalap-kedvezményt igénybe venni a társasági adóban. A mostani módosítással a felújítás kedvezményének mértéke nő (a költség kétszerese érvényesíthető adóalap-kedvezményként), de feltételei jelentősen szigorodnak.

Új kedvezményt jelent a karbantartási költségek levonhatósága, és szintén új kedvezmény, hogy a felújítást finanszírozó adózó is igénybe veheti a kedvezményeket.

A karbantartás költsége legfeljebb az adózás előtti nyereség 50 százalékáig vonható le, és az érvényesített összeg adótartalma adózónként és adóévenként legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg lehet. A felújításra tekintettel járó adóalap-kedvezmény adótartalmának összege beruházásonként nem haladhatja meg a legfeljebb 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

A két utóbbi korlátozás az uniós szabályoknak való megfelelés céljából került a szabályozásba.

Mértéke

Karbantartási költség esetén az érvényesített összeg adótartalma adóévenként és adózóként legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg lehet, beruházás vagy felújítási költség esetén pedig beruházásonként az érvényesített összeg adótartalma akár 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg is lehet.

Kedvezmények cégcsoport szintjén is igénybe vehetőek. A karbantartás költsége legfeljebb az adózás előtti nyereség 50 százalékáig vonható le, és az érvényesített összeg adótartalma adózónként és adóévenként legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg lehet.

A felújításra tekintettel járó adóalap-kedvezmény adótartalmának összege beruházásonként nem haladhatja meg a legfeljebb 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget. A két utóbbi korlátozás az uniós szabályoknak való megfelelés céljából került a szabályozásba.

 • Adózás előtti eredményt csökkent a lakbértámogatásra vagy a munkásszállóra költött összeg, de legfeljebb az adózás előtti nyereség összege
  Vállalkozás érdekében felmerült költség a céges óvoda és bölcsőde működtetése, támogatása.
 • Kis- és középvállalatok beruházási hitelének teljes kamata kedvezmény (eddig 40, illetve 60 százalék volt, maximum 6 millió forint – ezek a korlátok megszűnnek).
 • Kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés bekerülési értékéből behajthatatlanná váló résszel az adózás előtti eredmény csak akkor csökkenthető, ha adatot szolgáltat a társaság
 • Ingyenes juttatások esetén a juttatás költsége a juttatónál akkor lesz levonható, ha a juttatásban részesülő adózás előtti eredménye, adóalapja nem negatív, és a juttatásra jutó társasági adót a kedvezményezett ténylegesen megfizeti.

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye

Fogalma: olyan beruházás, amely révén a beruházás megvalósítása előtt és után mért fogyasztás alapján energia megtakarításra kerül sor.

Feltételei:
 • Az adózó rendelkezik az igénybevétel első adóévében egy külön jogszabályban meghatározott igazolással, amely alátámasztja a beruházás energiahatékonysági célokat szolgáló jellegét,
 • A kedvezmény nem haladhatja meg beruházásonként, a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együttesen, a beruházás elszámolható költsége 30 százalékának megfelelő mértéket, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget
 • A beruházás részét képző valamennyi eszközt használatba veszi és ezeket ötéves kötelező üzemeltetési időszakban használja

Az adózó döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében vagy az üzembe helyezést követő adóévben és az így általa választott évet követő öt adóévben veheti igénybe.

Fejlesztési adókedvezménnyel nem vehető igénybe!

Élőzenei szolgáltatások adókedvezménye

A kedvezmény mértéke az élőzenei szolgáltatás költségként, ráfordításként elszámolt, áfa nélkül számított ellenértékének legfeljebb 50%-a.

A kedvezmény a társasági adó 70%-áig vehető igénybe.

Ugyanakkor az adózónál az élőzenei szolgáltatás ellenértékére tekintettel elszámolt költség, ráfordítás összegének azon része, amellyel az adózó csökkenti a fizetendő adóját, az adóalapnál nem minősül elismert költségnek.

Ez az adókedvezmény csekély összegű támogatásnak minősül.

Start-up befektetők adóalap kedvezménye

Mit nevezhetünk ún. korai fázisú vállalkozásoknak?

 • Külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett,
 • Átlagos állományi létszáma a kedvezmény igénybevételének adóévében eléri vagy
  meghaladja a két főt és abból egy legalább kutató-fejlesztőnek minősül,
 • Nem kapcsolt vállalkozás
Mértéke
 • Bekerülési értéke két és félszeresével, ha az adózó a szerzés adóévében csak a 10 százalékos adókulcsot használja, illetve
 • Bekerülési értéke másfélszeresével, ha az adózó a szerzés adóévében a 19 százalékos társasági adókulcs alkalmazására is kötelezetté válna

Share This: