Európai statisztika – Fizetési szokások alakulása 2015-ben 3. rész

Eddig összesen 10 európai ország iparágainak fizetési szokásait és fizetési moráljait mutattuk be európai fizetési szokások című blogsorozatunk első és második részében.

A Bisnode Fizetési Tapasztalat Program által rendelkezésre álló statisztika alapján most Magyarország, Szlovénia, Lengyelország, Csehország és Románia 2015-ös fizetési szokásait elemezzük.

Európai statisztika - összefoglaló az európai országok fizetési szokásairól

Magyarország fizetési késedelmeinek és fizetési moráljának alakulása

2015-ben a cégek számláik átlagosan 70 százalékát fizették ki időben, míg egy évvel korábban csupán 66 százalékát. Általánosságban elmondható, hogy javul a magyar vállalkozások fizetési fegyelme.

A határidőben fizetett számlák aránya javult az elmúlt három évben. Míg 2013-ban a követelések 62 %-át, addig 2014-ben már 66 %-át, 2015-ben pedig már 70 %-át fizették ki maximum egy nap késéssel a cégek. A trend biztatónak mondható, mivel a gazdaság működéséhez, a pénz egészséges körforgásához nélkülözhetetlen, hogy a vevők számláikat kiegyenlítsék, és lehetőleg határidőben tegyék azt.

Az átlagos fizetési határidő tekintetében Magyarországon az elmúlt években csökkenés volt tapasztalható. 2013-ban még 27 nap, 2014-ben pedig már 26 nap körüli számlafizetési határidő volt a jellemző, míg 2015-ben már átlagosan 25,5 napra fizetettek a cégek. Ez önmagában nem jelzi azonban, hogy a cégek jobban fizetnének, mivel a csökkenő átlagos fizetési határidők annak is betudhatók, hogy a rosszul fizető vállalkozások miatt szigorítottak a hitelt nyújtó cégek fizetési feltételeiken.

A számlafizetéseket jellemző harmadik mutató – a fizetési késedelem – sajnos minimálisan romlott 2014-ről 2015-re, bár a 2013-as értéknél továbbra is jóval alacsonyabb. 2015-ben a fizetési kötelezettségeiket késve teljesítő cégek, átlagosan 16,2 nap elmaradással fizették ki számláikat, miközben ez a szám 2014-ben 16 nap alatt volt, míg 2013-ban ez a mutató még megközelítette a 22 napot.

Fizetési késedelmek alakulása iparáganként:

Diagram Magyarország iparágankénti fizetési késedelmeinek alakulásáról - Európai statisztika

forrás: Bisnode

Táblázat Magyarország iparágankénti fizetési késedelmeinek alakulásáról - Európai statisztika

forrás: Bisnode

A legjobb fizetési morállal rendelkező iparágak:

Legjobb 3 fizetési morállal rendelkező iparág Magyarország - táblázat

forrás: Bisnode

A leggyengébb fizetési morállal rendelkező iparágak:

Legrosszabb 3 fizetési morállal rendelkező iparág Magyarország - táblázat

forrás: Bisnode

Szlovénia fizetési késedelmeinek és fizetési moráljának alakulása

Az IMAD (Institute of Macroeconomic Analysis and Developmen) publikációja szerint a gazdasági aktivitás és a bizalom növekedése az euro övezetben a GDP folyamatos növekedését eredményezték 2015 utolsó időszakában is. A 2015-ben megfigyelhető növekedés az építőipart kivéve minden iparágra érvényes volt. Az egyes termékék export és volume növekedésének is köszönhető a gazdaságban történő pozitív változás, hiszen ezek az alap rugói a fejlődésnek. A lakosság tartós cikkek fogyasztása is helyreállt, elősegítve ezzel a gazdaságba vetett bizalom fenntartását.

A fizetési tapasztalatok tekintetében a rendelkezésre álló több, mint 12 millió fizetési tapasztalat alapján elmondható, hogy az átlagos fizetési határidők növekedtek. Az átlagos fizetési határidő 2015-ben 39 nap volt, ami majdnem 45%-al több, mint az azt megelőző évben. A fizetési morál is pozitív képet mutatott Szlovéniában. A cégek 44,1%-a fizette ki határidőben a számláit, amit magasabb, mint az európai átlag.

Fizetési késedelmek alakulása iparáganként:

Diagram Szlovénia iparágankénti fizetési késedelmeinek alakulásáról - Európai statisztika

forrás: Bisnode

Táblázat Szlovénia iparágankénti fizetési késedelmeinek alakulásáról - Európai statisztika

forrás: Bisnode

A legjobb fizetési morállal rendelkező iparágak:

Legjobb 3 fizetési morállal rendelkező iparág Szlovéniában - táblázat

forrás: Bisnode

A leggyengébb fizetési morállal rendelkező iparágak:

Legrosszabb 3 fizetési morállal rendelkező iparág Szlovéniában - táblázat

forrás: Bisnode

Lengyelország fizetési késedelmeinek és fizetési moráljának alakulása

A lengyel cégek jól teljesítenek, javult a pénzügyi helyzetük az elmúlt évben. A legdinamikusabb fejlődő cégek a kis és közép vállalkozásból jönnek. A javulás a cégek rugalmasságában, a változásokra való gyors reagálási képességben, a pontos vezetői döntésekben és a jó makrogazdasági környezetben figyelhető meg.

A lengyel cégek fizetési szokásai romló tendenciát mutattak 2015 során. Azon cégek aránya, akik betartották a fizetési határidőket 1,3%-al csökkent a 2015-t megelőző évhez képest. Még rosszabb a kép, ha a legmagasabb fizetési késedelemmel rendelkező cégek arányát nézzük, ami 5,2%-al emelkedett.

Fizetési késedelmek alakulása iparáganként:

Diagram Lengyelország iparágankénti fizetési késedelmeinek alakulásáról - Európai statisztika

forrás: Bisnode

Táblázat Lengyelország iparágankénti fizetési késedelmeinek alakulásáról - Európai statisztika

forrás: Bisnode

A legjobb fizetési morállal rendelkező iparágak:

Legjobb 3 fizetési morállal rendelkező iparág Lengyelország - táblázat

forrás: Bisnode

A leggyengébb fizetési morállal rendelkező iparágak:

Legrosszabb 3 fizetési morállal rendelkező iparág Lengyelország - táblázat

forrás: Bisnode

Csehország fizetési késedelmeinek és fizetési moráljának alakulása

2014-től a GDP dinamikus javulásáról beszélhetünk, 2014-ben 4,5%-ot, 2015-ben pedig 5,3%-t ért el. A 2015-ös növekedés okai:

  • időben korlátozott EU-s támogatások
  • a dohányárú jövedéki adójának változása
  • az olajár változása

A fejlődés leginkább a gyártás, építkezés, nagykereskedelem, kiskereskedelem és szállítmányozás iparágakra volt hatással.

A fizetési morál javulást mutatott 2015-ben a minden tekintetben. Azon cégek aránya, akik elköteleződtek a fizetési határidők betartása mellett 45,6% volt, ami magasan az európai átlag fölött van. Megfigyelhetőek azonban különbségek a fizetési szokásokban attól függően, hogy mekkora méretű céget vizsgálunk: a mikro vállalkozások azok, amelyek leginkább pontosan fizetnek.

Fizetési késedelmek alakulása iparáganként:

Diagram Csehország iparágankénti fizetési késedelmeinek alakulásáról - Európai statisztika

forrás: Bisnode

Táblázat Csehország iparágankénti fizetési késedelmeinek alakulásáról - Európai statisztika

forrás: Bisnode

A legjobb fizetési morállal rendelkező iparágak:

Legjobb 3 fizetési morállal rendelkező iparág Csehország - táblázat

forrás: Bisnode

A leggyengébb fizetési morállal rendelkező iparágak:

Legrosszabb 3 fizetési morállal rendelkező iparág Csehország - táblázat

forrás: Bisnode

Románia fizetési késedelmeinek és fizetési moráljának alakulása

A statisztika alapján a gazdaság szignifikáns fejlődése figyelhető meg az elmúlt 3 évben. A pénzügyi krízist követően a román gazdaság stabilizálódott, köszönhetően az EU-IMF programnak. A gazdaság 3,6%-al növekedett 2015-ben az azt megelőző évhez képest. A munkanélküliség aránya nem változott és az infláció negatív irányba mozdult el.

2015-ben az aktív cégek száma 773.781 volt, ami 3-4%-os növekedést jelent. 11%-al több új cég került bejegyzésre, mint 2014-ben. A fizetési szokások tekintetében az alábbiak voltak jellemzőek a 2015-ös évben a román piaci környezetre:

  • a cégek csupán 26%-a fizette ki határidőben számláit
  • a cégeknek több, mint a fele (58%) esik 30 napot meghaladó késedelembe
  • a cégek 16% 30-120 napos késedelemmel egyenlíti ki tartozásait

Fizetési késedelmek alakulása cégméret szerint:

Diagram Románia fizetési késedelmeinek alakulásáról cégméret szerint - Európai statisztika

forrás: Bisnode

Diagram Románia fizetési késedelmeinek alakulásáról cégméret szerint - Európai statisztika

forrás: Bisnode

Share This:

2 hozzászólás a(z) “Európai statisztika – Fizetési szokások alakulása 2015-ben 3. rész” bejegyzéshez

  1. Visszajelzés: Statisztika | Európai fizetési szokások alakulása 2015-ben IV.

  2. Visszajelzés: Európai Statisztika | Fizetési szokások alakulása 2015-ben V.

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.