Jog kategória bejegyzései

A hitelbiztosítéki nyilvántartás

 Mi is az a hitelbiztosítéki nyilvántartás?

A hitelbiztosítéki nyilvántartás révén ellenőrizhető, hogy egyes ingó vagyontárgyakon, jogokon vagy követeléseken van-e valamilyen teher (pl. zálogjog), a hitelezői oldalról pedig biztosítja, hogy a hitelezőnek adott biztosítékon látható legyen a teher, azt harmadik fél részére ne lehessen tehermentesen továbbadni.

Udvari Jesszika

Ismerje meg a hitelbiztosítéki nyilvántartás regisztrációs folyamatát Udvari Jessica segítségévelÜgyvéd

Bisnode Magyarország

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Mikortól kell új Ptk. szerint módosítani a társasági szerződést?

Balázs Katalin
ügyvéd

A legtöbb gazdasági társaság létesítő okirata (amely röviden összefoglalva az egyszemélyes kft. esetében az alapító okirat, részvénytársaság esetében alapszabály, míg egyébként társasági szerződés) tartalmaz hivatkozásokat az ún. „régi” Gt.-re, tehát a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Kinek adhat céges meghatalmazást az ügyvezető igazgató?

Különösen a nyári szabadságok idején gyakran merül fel egy cég vezetőjében (ügyvezető igazgatójában, vezérigazgatójában, stb.) a kérdés, hogy kinek adjon meghatalmazást a céges ügyintézésre távollétében.

Egy ilyen meghatalmazás ugyanis a törvény alapján egyben azt is jelenti, hogy a meghatalmazott nyilatkozatot tehet a cég vezetője, így a cég nevében is, természetesen a meghatalmazás keretei között.

A következőekben a hivatalos céges meghatalmazás mikéntjét járjuk körbe, és bemutatjuk, milyen esetekben hogyan járhat el a cég vezetője, amennyiben cégképviseletre kerül a sor.

Kinek adhat hivatalos céges meghatalmazás az ügyvezető igazgató?

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Európai fizetési meghagyásról röviden

Balázs Katalin
ügyvéd

Számos cég életében fordulhatnak elő nem fizető külföldi ügyfelek, partnerek. A nem teljesített, nyitott követelés érvényesítésére nem kell feltétlenül külföldi ügyvéd segítségét igénybe venni. Lehetőség van arra, hogy „itthonról” „saját magunk” európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti eljárást kezdeményezzünk az alábbi eljárás és nyomtatvány útján.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Jelenléti ív kontra munkaidő-nyilvántartás

Balázs Katalin
ügyvéd

A Munka Törvénykönyve előírja, hogy a munkáltató köteles vezetni az ún. munkaidő-nyilvántartást, így ennek megfelelően köteles nyilvántartani a) a rendes és a rendkívüli munkaidő, b) a készenlét, c) a szabadság tartamát.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Munkavállaló legyen vagy „beszámlázzon”?

Balázs Katalin
ügyvéd

Számos cég életében merül fel a kérdés, hogy az új, bevonni kívánt „munkaerővel” munkaviszonyt vagy egyéb (munkavégzésre irányuló jogviszonyt, például megbízási vagy megbízási) jogviszonyt létesítsen.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Az ügyvezetői intézkedés elleni tiltakozás joga

Balázs Katalin
ügyvéd

 

A korlátolt felelősségű társaságok esetében általában három gyakorlat tipikus az ügyvezetési feladatok megosztását illetően:

  • vagy csak egy ügyvezető van, aki önállóan jár el,
  • több ügyvezető van, és mindegyik eljárhat önállóan,
  • vagy több ügyvezető van, akik csak együttesen járhatnak el.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

5 további fontos szabály az új Ptk. szerinti kft-ről

Balázs Katalin
ügyvéd

 

1.) A kft. egyes tagjainak (tulajdonosainak) továbbra is csak egy darab, de különböző mértékű törzsbetéte lehet, de egy adott tag törzsbetétének mértéke nem lehet kevesebb százezer forintnál.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Köteles-e a nekem adós gazdálkodó szervezet 40 eurónyi költségátalányt fizetni, ha akarom, ha nem?

Balázs Katalin
ügyvéd

 

A tavaly nyáron hatályba lépő rendelkezésekkel módosított Ptk. (301/B. §) kimondja, hogy ha egy fizetésre kötelezett gazdálkodó szervezet egy másik gazdálkodó szervezettel szemben „késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni.”

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Mikor „viheti” át a munkavállaló a szabadságát az egyik évből a másikba?

Balázs Katalin
ügyvéd

Általában minden év végének közeledtével és az újév elérkezésével mind a munkáltatót, mind a munkavállalót egyaránt foglalkoztatja a kérdés, mi történik az előző évben ki nem vett szabadsággal.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This: