Az éves beszámoló elfogadásával kapcsolatos technikai kérdések

Közeledik a májusi hónap utolsó napja, amely egyben az utolsó napja az éves beszámoló elfogadására és az Igazásügyi Minisztériumhoz történő benyújtására minden olyan gazdasági társaságnak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

Nem elég azonban az, ha elkészül maga az éves beszámoló, ezt ugyanis el kell, hogy fogadja, még a benyújtás előtt, az adott gazdasági társaság legfőbb döntéshozó szerve.

Az éves beszámoló elfogadásával kapcsolatos kérdések

Ez például többszemélyes kft. esetében a taggyűlés, rt. esetében a közgyűlés, egyszemélyes cég esetében maga az alapító (rt.-nél az egyedüli részvényes), stb.

Többszemélyes gazdasági társaság esetében az éves beszámoló szabályszerűen úgy fogadható el, ha

  • megfelelően összehívása kerül a taggyűlés, közgyűlés, stb. (tehát a legfőbb döntéshozó szerv). Itt rögtön célszerű előre ellenőrizni, milyen módon hívható ez össze és hány nappal előre kell a meghívókat kiküldeni (természetesen egyszemélyes társaságnál a tulajdonos egyedül dönt, nincs szükség külön ülésre).
  • a legfőbb döntéshozó szerv az összehívott ülésen határozatképes. Célszerű ellenőrizni, hogyan rendelkezik a létesítő okirat a határozatképességről, továbbá mennyi időben belül lehet megismételni az esetleg határozatképtelen ülést.
  • az éves beszámoló elfogadása során betartják a létesítő okirat (társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály, stb.) által előírt szavazati rendet és adott az előírt többség (vannak cégek, ahol pl. egyhangú döntéshozatalt írnak elő ilyen esetre).

Fontos a határozatban külön elfogadni a mérleg-főösszeget, az eredményt, amely utóbbi „sorsáról” rendelkezni is kell (pl., hogy eredménytartalékba kerül-e), mint ahogy az esetleges osztalékfizetésről is rendelkezni.

A fentieken túl az ügyvezetői felmentvényről (ha ilyet a létesítő okirat előír) is az éves beszámoló elfogadásával egyidőben határoznak.

A fentieket követően az erről hozott határozatot aláírják a jelenlévő tagok. Fontos azonban ügyelni arra, hogy a könyvelők ne csak ezt az aláírt határozatot kapják meg, hanem ennek a határozatnak az elektronikus változatát is. Erre a szabályszerű benyújtáshoz szüksége van.

Tipikus hiba szokott lenni, hogy az éves beszámoló elfogadásáról szóló határozat számozása rossz. Ezt ki lehet küszöbölni azzal, hogy előre bekérjük a társaság vezető tisztségviselőjétől (például ügyvezető, vezérigazgató, stb.) vagy a cég jogászától a legutóbbi határozat számát.

Balázs Katalin - Ügyvéd

Share This: