A felmentvény

Balázs Katalin
ügyvéd

Az új Ptk. hatálybalépésével a társaság ügyvezetése, a vezető tisztségviselők (ügyvezetők, vezérigazgatók, illetve igazgatósági tagok, stb.) felelősségének határai bizonyos tekintetben egyre inkább kiterjesztettek lettek.

Bizonyos esetekben „orvosság” lehet azonban a kérdésben a felmentvény intézménye, amely bár már az új Ptk. hatálybalépése előtt is ismert volt, a gazdasági életben még mindig kevésbé elterjedt.

A felmentvényt a gazdasági társaság legfőbb szerve (bt. esetében tagok gyűlése, kft. esetében a taggyűlés, rt. esetében a közgyűlés, köznapi szóval a tulajdonos) adhat, mégpedig a vezető tisztségviselő kérésére. Nem kötelező megadni, ez kizárólag a „tulajdonos” döntése. Ez az előző üzleti évre vonatkozó beszámoló (azaz közismert nevén az előző évi „mérleg”) elfogadásával egyidejűleg történhet.

net

A felmentvénnyel a gazdasági társaság legfőbb szerve az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét állapítja meg.

Ennek jelentősége abban áll, hogy felmentvény rendelkezésre állása esetén a társaság az adott vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Amennyiben a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő ekkor is kérheti, hogy a legfőbb szerv a következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról. (Ptk. 3:117).

 

Share This: