Ki a betéti társaság (bt.) vezető tisztségviselője?

A 2013. évi V. törvény hatályba lépését megelőzően ügyvezetője „csak” a kft-knek volt. Az új Ptk. újítása azonban, hogy a bt.-nek nem csak lehet, de kell is, hogy legyen ügyvezetője.

A jogszabály kimondja, hogy a betéti társaság. ügyvezetését a bt. tulajdonosai (tagjai) közül kijelölt vagy megválasztott egy vagy több ügyvezető látja. el. Sőt, a törvény szerint, ha ezen kijelölésről vagy megválasztásról elfeledkezik a tagok gyűlése, akkor valamennyi tag ügyvezetőnek minősül.Ki a betéti társaság (bt.) vezető tisztségviselője?

Fontos hangsúlyozni, hogy betéti társaságok ügyvezetője csak a bt. tagja (tehát tulajdonosa) lehet, úgy nevezett „külsős” nem. A törvény értelmében, ha a társasági szerződés mégis olyan személyt jelölne ki vagy választana ügyvezetővé, aki a társaságnak nem tagja, az adott rendelkezés semmisnek minősül.

Fontos ugyanakkor azt is hangsúlyozni, hogy kültag nem lehet a betéti társaság vezető tisztségviselője, így a kültag nem tölthet be ügyvezetői tisztséget. (Ptk. 3:156. §).

A fentiek azon gyakorlati jelentőséggel is bírnak abban a tekintetben, hogy a jövőben a bt.-k ügyvezető beltagjai „ügyvezetői” minőségben fognak eljárni, aláírni, és különösen az aláírási címpéldány és aláírás-minta aláírásánál ügyelniük kell arra, hogy ezen tisztségük pontosan megjelölésre kerüljön.

Balázs Katalin - Ügyvéd

Share This: