Miért is érdemes olvasni a Cégközlöny tőke-leszállítási közleményeit?

Balázs Katalin
ügyvéd

 

Minden gazdasági társaság köteles közzétenni megfelelő módon, ha a törzstőkéje, alaptőkéje leszállítása (csökkentése) mellett határoz.

A Cégbíróság az ezen tőkeleszállítást jelentő céges adatok változását csak akkor jegyzi be, ha az érintett gazdasági társaság csatolja azon két lappéldány másolatát, amely mutatja, hogy a társaság legalább kétszer közzétette a Cégközlönyben, hogy leszállítja a tőkéjét.

Ezen közzétételnek mindig tartalmaznia kell, ha a társaság hitelezőinek biztosíték iránti igényük lehet – a társaság hitelezőinek szóló, a hitelezők biztosíték iránti igényének bejelentésére vonatkozó felhívást.

Ez azt jelenti, hogy a tőkéjét leszállítani kívánó társaság hitelezője bejelentheti a társaságnak, hogy igényt tart biztosítékra.

Ez például kft. esetén azt jelenti, hogy olyan hitelező tarthat igényt biztosítékra, akinek követelése társasággal szemben a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett. Az ilyen követelés jogosultja megfelelő biztosítékot igényelhet a társaságtól. Nem tartozik ide az az eset, ha a hitelező már rendelkezik a törzstőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal, vagy ha a társaság törzstőke-leszállítás utáni pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan. Nem tartozik ide az az eset sem, ha a törzstőke leszállítására a társaság törzstőkéjén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából kerül sor, és a törzstőke-leszállításról hozott határozatot megelőző öt évben a társaság nem hajtott végre tartalékképzési céllal törzstőke-leszállítást. Szintén nem tartozik ide az az eset sem, ha a törzstőke leszállítása kötelező.

sakk_keretes

A társaság hitelezői a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény második közzétételétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be, ha a társaság törzstőkéjének leszállításával összefüggésben megfelelő biztosítékra tartanak igényt.

A társaság a kérelem előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő nyolc napon belül köteles megfelelő biztosítékot nyújtani vagy a kérelem elutasításáról szóló, indokolással ellátott határozatot a hitelezőnek megküldeni. Az elutasító, vagy nem megfelelő biztosíték nyújtásáról szóló határozat felülvizsgálatát az érintett hitelező a határozat kézhezvételétől számított nyolcnapos jogvesztő határidőn belül a nyilvántartó bíróságtól kérheti.

A törzstőke leszállítása mindaddig nem jegyezhető be a nyilvántartásba, amíg az arra jogosult hitelező nem kap megfelelő biztosítékot, vagy a hitelező kérelmét elutasító bírósági határozat jogerőre nem emelkedett.

 

Share This: