Mikortól kell új Ptk. szerint módosítani a társasági szerződést?

Balázs Katalin
ügyvéd

A legtöbb gazdasági társaság létesítő okirata (amely röviden összefoglalva az egyszemélyes kft. esetében az alapító okirat, részvénytársaság esetében alapszabály, míg egyébként társasági szerződés) tartalmaz hivatkozásokat az ún. „régi” Gt.-re, tehát a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire.

Sokat olvashattunk már arról, hogy a „régi” Gt. helyébe lépett az új Ptk. (bizonyos része). Logikusan merül fel ezért az újabb kötelezettség a társasági tulajdonok felé, hogy módosítsák társaságuk létesítő okiratát (amely az egyszemélyes kft. esetében az alapító okiratot, részvénytársaság esetében az alapszabályt, míg egyébként a társasági szerződést jelenti) úgy, hogy már ne a „régi” Gt. rendelkezéseire, hanem az új Ptk. megfelelő pontjaira hivatkozzon.

Felmerül a kérdés: mi ennek a módosításnak a határideje?

A 2014. március 15. napját megelőzően alapított társaságok tulajdonosai, tagjai legkorábban akkor kötelesek társaságukat (így annak létesítő okiratát) az új Ptk.-nak megfeleltetni, amikor a létesítő okiratot vagy egyéb cégadataikat 2014. március 15-e után először módosítják, de legkésőbb 2016. március 15-éig.

gavel on stack of documents on white background

Egy adott társaság életében 2014. március 15-ét követő első cégjogi módosításkor az eljáró ügyvédnek ezért nem csak az a dolga, hogy a módosuló cégadatok átvezetése érdekében eljárjon, de olyan szemmel is át kell néznie a létesítő okiratot, hogy mely rendelkezések nem felelnek meg az új Ptk.-nak, és így mely rendelkezéseket kell átírni.

Mindenképpen javasoljuk, hogy az ilyen módosítások előtt részletesen konzultáljanak az eljáró ügyvéddel azon tekintetben, mely rendelkezésre van kifejezetten szükség az új Ptk. miatt és mely rendelkezések hagyhatóak el.

Share This: