Mindig lehet üzletrészt örökölni?

Balázs Katalin
ügyvéd

 

Főszabályként örökölni lehet egy adott kft.-ben az elhunyt tagot megillető üzletrészt. Ilyen esetben az örökösnek igazolnia kell az örökösi minőséget a kft. ügyvezetőjének és kérnie kell az ügyvezetőtől a tagjegyzékbe való bejegyzését. Az örökösi minőséget a jogerős hagyatékátadó végzés alapján lehet igazolni.

Előfordulhat azonban olyan eset, hogy öröklésről szóló jogerős hagyatékátadó végzés ellenére sem tud az örökös a társaság tagjává, tulajdonosává válni.

A kft. társasági szerződése feljogosíthatja ugyanis a kft. többi tagját, tulajdonosát arra, hogy öröklés esetén az ott meghatározott feltételekkel magához váltsa az üzletrészt. Ilyen esetben a kft. többi – a társasági szerződés által erre feljogosított – tagjának, tulajdonosának 30 napja van arra, hogy az örökös tagjegyzékbe való bejegyzési kérelmének hatályossá válásától számított harminc napos, jogvesztő határidőn belül nyilatkozzon, hogy magához kívánja-e váltani az elhunyt tag üzletrészét.

tenger_hajo_hullam

Az ügyvezető ilyen nyilatkozat esetén megtagadhatja az örökös bejegyzését. Ennek további fontos feltétele azonban az, hogy a megváltás jogával élő tagnak vagy tagoknak meg kell fizetniük az örökölt üzletrész forgalmi értékét az örökösnek vagy örökösöknek.

Semmis a társasági szerződés olyan rendelkezése, amely a fenti harminc napnál hosszabb határidőt állapít meg. Fontos továbbá hangsúlyozni, hogy a 30 napos határidő jogvesztő, ennek elteltével már nem lehet élni a megváltás jogával.

Share This: