A társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály módosításának új szabályai

Több tulajdonosból álló gazdasági társaság (legyen az akár bt., kft. vagy zrt.) esetén gyakran teszik fel a kérdést, hogyan módosítható egy-egy adott tag vagy tagok által utólag nem előnyösnek ítélt létesítő okirati rendelkezés?

A létesítő okirat egyszemélyes kft. és rt. esetén alapító okirat, többszemélyes kft. esetén a társasági szerződés, többszemélyes rt. esetén az alapszabály.

A létesítő okirat, társasági szerződés módosíátsa

Az új Ptk. (3:102. §) szerint létesítő okirat módosításáról – ha az nem szerződéssel történik – a társaság legfőbb szerve (bt. esetén a tagok gyűlése, kft. esetén a taggyűlés, rt. esetén a közgyűlés) legalább háromnegyedes (azaz 75%-os) szótöbbséggel dönt. Ez a jelenlévő tagok háromnegyedes többséggel hozott igen szavazatát jelenti.

Egyszerű többség (a jelenlévők 50%-ot meghaladó többsége) is elegendő azonban a társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a társaság – főtevékenységnek nem minősülő – tevékenységi körének megváltoztatásáról hozott határozathoz.

Valamennyi (tehát nem csak a jelenlévő, hanem az összes) tag egyhangú határozatára van szükség azonban akkor, ha a módosítás egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét terhesebbé tenné. Az ebben a kérdésben való szavazásnál ráadásul azok a tagok is szavazhatnak, akik egyébként szavazati joggal nem rendelkeznek.

Balázs Katalin - Ügyvéd

 

Share This: