Vállalkozások pénzügyi helyzetének elemzése – 1. rész

Egy vállalat pénzügyi helyzetének elemzésekor elsődlegesen az éves beszámoló tartalmát képző mérleg és eredménykimutatás adatai lehetnek segítségünkre. Az innen kinyert adatokból számított mutatók értelmezése és a korábbi időszakokhoz viszonyított változásuk mértéke segít képet kapni arról, hogy milyen tendenciák, változások mentek végbe a megvizsgált cégnél, és ezáltal arra is következtethetünk, hogy milyen lesz a cég pénzügyi helyzete a közeljövőben.

Az éves beszámoló leadási határidejét követően egyre időszerűbbé válik üzleti partnereink pénzügyi elemzése a mérleg adatai alapján. Cikksorozatunkkal azokat a legfontosabb mutatószámokat igyekszünk bemutatni, amelyek a mérlegből számíthatóak és vizsgálatuk elengedhetetlen egy vállalkozás pénzügyi helyzetének feltérképezéséhez.

Vállalkozás pénzügyi elemzése az éves beszámoló tartalmával, vagyis a mérleg mutatóival

Net worth (Nettó vagyon)

Egy cég nettó vagyonán az eszközeinek a kötelezettségekkel csökkentett részét értjük. Megmutatja, hogy a vállalkozás eszközei milyen értékben kerültek finanszírozásra a vállalkozás saját (tulajdonosok által a vállalkozás rendelkezésére bocsátott) vagyonából. Minél nagyobb ez az érték, annál stabilabb a vállalkozás helyzete, mivel az eszközöknek így finanszírozott részét nem terhelik tartozások.

Saját forrás / saját tőke százaléka

Saját forrásnak (vagy saját tőkének) nevezzük a vállalat azon vagyonrészét, amelyet a tulajdonosok tartósan bocsátottak a cég rendelkezésére. A saját forrás / tőke százaléka azt az arányt mutatja meg, hogy milyen mértékben finanszírozza a vállalkozás a saját forrásaiból az eszközeit. Minél magasabb a mutató százalékos értéke, annál kedvezőbb a vállalkozás megítélése.

Eladósodottság mértéke

Az eladósodottság mértéke megmutatja, hogy a vállalkozás saját forrásai a kötelezettségek hány százalékát tudják fedezni. A mutató fontos szerepet játszik a cég megítélésében, mivel azt fejezi ki, hogy a vállalkozás képes-e szükség esetén a saját tőkéjéből rendezni tartozásait. Ideális esetben a mutató értékének 100% alatti (esetleg 100% közeli) értéket kell mutatnia.

Tőkeellátottság

A vállalkozás tőkeellátottsága azt fejezi ki, hogy az összes forrásán belül milyen arányt képvisel a saját tőke. A mutató hosszú távú növekvő tendenciája kedvezőnek tekinthető, de az 50% feletti értékek már jónak számítanak.

Hosszú távú eladósodottság

A hosszú távú eladósodottság a cég hosszú lejáratú (1 éven túli) kötelezettségeinek az arányát méri a vállalat teljes vagyonához képest. A mutató megmutatja, hogy a cég az eszközeinek hány százalékát finanszírozza 1 évnél hosszabb lejáratú hitelekből vagy kölcsönökből. A mutató csökkenő tendenciája arra utal, hogy a vizsgált vállalkozás az üzleti növekedését nem hosszú távú hitelek bevonásával fedezi, illetve, hogy egyre kevésbé függ a hosszú távú hiteleitől.

Eladósodottság foka

Az eladósodottság foka azt az arányt mutatja meg, hogy milyen mértékben lettek kölcsönökből, hitelekből (kötelezettségekből) finanszírozva a cég tulajdonában lévő eszközök. Minél alacsonyabb a mutató értéke, annál kedvezőbb a vállalat megítélése. 50-60% körül már megfelelőnek számít a mutató értéke.

A következő részben a mérleg eszköz oldalából és az eredménykimutatás adataiból számítható mutatókat (úgy mint a likviditási mutató, gyorsráta mutató, pénzhányad mutató, működőtőke és a tevékenység haszonkulcsa) fogjuk bemutatni.


Bisnode PartnerManager teszt hozzáférés igénylés


Share This:

Egy hozzászólás a(z) “Vállalkozások pénzügyi helyzetének elemzése – 1. rész” bejegyzéshez

  1. Visszajelzés: Vállalkozások pénzügyi helyzetének elemzése -2. rész - blog.bisnode.hu

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.