Vállalkozások pénzügyi helyzetének elemzése – 2. rész

A vállalkozások pénzügyi helyzetének elemzése című cikkünk első részében a vállalkozás forrás oldalának szerkezetét és az mérleg forrás oldalának adataiból kiszámítható mutatókat (nettó vagyon, saját tőke százaléka, eladósodottság mértéke, tőkeellátottság, hosszú távú eladósodottság, eladósodottság foka) vizsgáltuk.

Ebben a bejegyzésben tovább vizsgáljuk az éves beszámolók tartalmát és a mérleg eszköz oldalát, valamint az eredménykimutatás adatait is felhasználjuk a mutatók kiszámításához, illetve a vállalkozások pénzügyi helyzetének értékeléséhez.

Vállalkozások pénzügyi elemzése az eredménykimutatás mutatói segítségével

Likviditási mutató (Current Ratio)

A likviditási mutató a vállalkozás fizetőképességét általánosan jellemző mutató. A teljes forgóeszköz állomány összegét viszonyítja a rövidlejáratú kötelezettségekhez. Megmutatja, hogy a vállalkozás forgóeszközei milyen arányban fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit, ezáltal képet kapunk arról, hogy a vállalkozás mennyire tud eleget tenni az éven belül lejáró kötelezettségeinek. Minél magasabb a mutató értéke, annál jobb a fizetőképessége a vállalkozásnak rövid távon, de általában az 1-1,5-ös érték már elfogadhatónak számít.

Gyorsráta mutató (Quick Ratio)

A gyorsráta mutató a vállalkozás teljes mobil pénzeszközeinek arányát mutatja a rövid lejáratú kötelezettségeihez viszonyítva. A mutató azt mutatja meg számunkra, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek mekkora hányadára nyújtanak fedezetet a vállalkozás likvid pénzeszközei. A vállalkozás megítélésében az egy körüli érték jónak számít, csakúgy, mint a mutató értékének javuló tendenciája, ami az azonnali fizetőképesség javulását jelzi.

Pénzhányad

A vállalkozás pénzhányad mutatója (cash ratio) a vállalat azonnal mobilizálható pénzeszközeit veti össze a rövid lejáratú kötelezettségeivel. Minél magasabb a mutató értéke, annál nagyobb részét tudja az éven belüli kötelezettségeinek készpénzből vagy bankszámlapénzből fedezni a vállalkozás.

Működőtőke

A vállalkozás működőtőkéje megmutatja, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek rendezését követően milyen értékben marad szabadon felhasználható forgóeszköze a vállalkozásnak. Pozitív működőtőke esetén a vállalkozás növekedni tud a megmaradt forgóeszközein keresztül, míg negatív működőtőke esetén a vállalkozásnak a hosszú távú eszközeit is részben fel kell használnia a rövid távú pénzügyi kötelezettségek rendezéséhez, ami sokkal nehezebbé teszi az ilyen vállalkozások számára a növekedést.

Működőtőke ellátottsága

A vállalat forgótőkéje azon eszközeinek összessége, amelyek hamarosan készpénzzé válnak, vagy azzá tehetők. A forgóeszközök tipikus példája a vállalatok készletállománya, amely a raktárban vár az értékesítésre. A nettó forgótőkét úgy kapjuk, hogy a forgóeszközökből levonjuk a vállalat rövid időn belül visszafizetendő forrásait, az ún. “folyó forrásokat”.

Tevékenység haszonkulcsa

A tevékenység haszonkulcsa megmutatja, hogy a vállalkozás mekkora üzemi szintű eredményt képes elérni az árbevételéből. A vállalkozás hatékonyságát méri, megmutatja, mekkora nyereséget képes elérni a vállalkozás a kamatok és adók figyelembe vétele nélkül egy egységnyi árbevételből. Minél magasabb a mutató értéke annál nagyobb nyereséget képes a vállalkozás elérni adott árbevétel mellett. Célszerű a mutató értéke mellett a tendenciáját is vizsgálni, a javuló tendencia kedvező képet mutat a vállalkozás helyzetéről.


Bisnode PartnerManager teszt hozzáférés igénylés


Share This: