Címke: Ptk.

A bizalmi vagyonkezelés (trust) előnyei

Sokak – különösen az angolszász világban mozgók – számára ismerős lehet a „trust” szó, amely egészen a közelmúltig idegennek tűnhetett a magyar jogrendszer alanyai számára.

Többek között ezért is idegenkednek sokan az egyébként számos előnnyel járó ún. bizalmi vagyonkezelés lehetőségétől. Bejegyzésünkben összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat és előnyöket.A bizalmi vagyonkezelés, azaz a trust előnyei, jellemzői és egyéb fontos tudnivalók

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

“Egy forintos” szerződések / 2016.02.01.

dr. Balázs Katalin
ügyvéd

Gyakran fordulnak elő az úgy nevezett „egy forintos” szerződések, amikor egy üzletrészt, céget vagy egyéb vagyontárgyat jelképes összegért ad el az egyik fél a másiknak.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Ki a betéti társaság (bt.) vezető tisztségviselője?

A 2013. évi V. törvény hatályba lépését megelőzően ügyvezetője „csak” a kft-knek volt. Az új Ptk. újítása azonban, hogy a bt.-nek nem csak lehet, de kell is, hogy legyen ügyvezetője.

A jogszabály kimondja, hogy a betéti társaság. ügyvezetését a bt. tulajdonosai (tagjai) közül kijelölt vagy megválasztott egy vagy több ügyvezető látja. el. Sőt, a törvény szerint, ha ezen kijelölésről vagy megválasztásról elfeledkezik a tagok gyűlése, akkor valamennyi tag ügyvezetőnek minősül.Ki a betéti társaság (bt.) vezető tisztségviselője?

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Joint Venture-k az új Ptk. hatálya alatt –Ördög a részletekben…

Buzády Csongor
Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda

 

 

A Joint Venture (JV) klasszikusan a két partner win-win helyzetben való hitén alapul. A JV szerződés-csomag záloga sikeres együttműködés – a felek gazdasági viszonyát visszatükröző, de kiegyensúlyozott és legfőképpen jogilag megbízható – kialakítása.

E jogi „fékeket és egyensúlyokat” a 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk. meglehetősen felkavarta, emiatt jogi-üzleti finomhangolásra van igény. Az alábbiakban három szemléltető példát ismertetek:

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

A szívességi kölcsön – új jogintézmény a Ptk-ban

A szívességi kölcsön a 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk. legújabb kategóriája.

A szívességi kölcsön jelentősége abban áll, hogy az adós nem köteles kamatot és egyéb díjat fizetni a kölcsönadónak, azaz a hitelezőnek, ha ezt a felek kifejezetten kikötötték, vagy ha a szerződés céljából vagy az eset körülményeiből ez következik.

Mindenképpen érdemes óvatosan eljárni és ilyen szándék esetén mégis kifejezetten rendelkezni erről a felek közötti szerződésben.

Szívességi kölcsön

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This:

Mikortól kell új Ptk. szerint módosítani a társasági szerződést?

Balázs Katalin
ügyvéd

A legtöbb gazdasági társaság létesítő okirata (amely röviden összefoglalva az egyszemélyes kft. esetében az alapító okirat, részvénytársaság esetében alapszabály, míg egyébként társasági szerződés) tartalmaz hivatkozásokat az ún. „régi” Gt.-re, tehát a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Share This: